Wykłady dla uczniów szkół średnich w Instytucie Nauk o Polityce

Wykłady dla uczniów szkół średnich w Instytucie Nauk o Polityce
Ponad 150 uczniów szkół średnich z województwa podkarpackiego wzięło udział w wykładach organizowanych w ramach Dnia Otwartego Instytutu Nauk o Polityce UR.

 

Dzień otwarty to cykliczne wydarzenie organizowane w INoP raz w roku i adresowane do uczniów szkół średnich z Podkarpacia. W jego ramach licealiści mogą poznać ofertę dydaktyczną Instytutu, spotkać się ze studentami, a także wziąć udział w wykładach z zakresu politologii i bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym roku, tematyka wykładów była skoncentrowana na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem na poziomie globalnym i lokalnym. Pierwszy wykład pt. Terroryzm, jako efekt wahnięcia skrzydeł motyla? wygłosił dr Maciej Milczanowski. Następnie uczniowie mieli okazję posłuchać wykładu dra Henryka Pietrzaka na czym polega efekt propagandowy ataku terrorystycznego. Wykłady zakończyło spotkanie z nadkomisarzem Pawłem Międlarem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, współpracownikiem Instytutu Nauk o Polityce UR, który mówił uczniom o różnych kwestiach związanych z odpowiedzialnością karną.

Fot. Jadwiga Zydroń.