Wyniki z wyborów do Rady Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

W dniu 17 października 2014 roku odbyły się wybory do Rady Katedry Politologii UR, których celem było wyłonienie dwóch przedstawicieli studentów, którzy w roku akademickim 2014/2015 zasiądą w składzie Rady. Do udziału w wyborach zgłoszonych zostało dziewięciu kandydatów (sześciu studentów studiów I stopnia i trzech studentów studiów II stopnia). Każdy student mógł oddać głos na maksymalnie dwóch kandydatów: jednego ze studiów I stopnia i drugiego ze studiów II stopnia. Wybory zorganizowała i przeprowadziła Komisja Wyborcza w składzie: Dominika Zięba, Karolina Zięba, Maciej Zawiślak i Rafał Szczepanik. W wyborach udział wzięło czterdziestu ośmiu studentów Katedry Politologii, pięcioro z nich zagłosowało tylko na jednego kandydata. Spośród studentów studiów I stopnia najlepszy wynik uzyskał Dominik Boratyn (15 głosów), zaś spośród studentów II stopnia – Dariusz Ziaja (20 głosów). Szczegółowe wyniki głosowania w wyborach do Rady Katedry Politologii:   Studia I stopnia: BORATYN Dominik – 15 głosów CZARNIK Monika – 7 głosów JEDNACZ Przemysław – 6 głosów ŁUCZAK Janusz – 2 głosy PIĘKOŚ Karol – 12 głosów WIATROWICZ Joanna – 3 głosy Studia II stopnia: JURKIEWICZ Marcin – 10 głosów ZAWIŚLAK Maciej – 16 głosów ZIAJA Dariusz – 20 głosów.