Wyróżnienie dla mgra Damiana Wicherka, pracownika Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce UR

Wyróżnienie dla mgra Damiana Wicherka, pracownika Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce UR

Dnia 11 kwietnia b.r. rozstrzygnięty został konkurs „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego” na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konstytucyjnego i systemów politycznych.

Wyróżnienie w konkursie zostało przyznane za pracę magisterską pt. „Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako organ pomocniczy”, której promotorem była prof. Sabina Grabowska.

Gratulujemy Panu mgr Damianowi Wicherkowi wyróżnienia oraz życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej.

 

Przegląd Prawa Konstytucyjnego jest czasopismem naukowym z zakresu prawa konstytucyjnego i zagadnień ustrojowych. Zostało utworzone w wyniku inicjatywy naukowców pochodzących z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich jako niezależne forum wypowiedzi naukowej z zakresu prawa konstytucyjnego - było to pierwsze w Polsce czasopismo poświęcone prawu konstytucyjnemu.

Więcej informacji o Przeglądzie Prawa Konstytucyjnego pod linkiem: https://czasopisma.marszalek.com.pl/pl/10-15804/ppk