Zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu PRAWA CZŁOWIEKA WYZWANIEM WSPÓŁCZESNOŚCI „Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku”

Konferencja odbędzie się 6 maja 2015 r. w Rzeszowie. Organizatorem konferencji jest Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współorganizatorzy: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Nauk Politycznych imienia Jana Karskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Państwowe Muzeum KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Amnesty International Fundacja La Strada  

Zjawisko ludobójstwa występuje od wieków, jednak po raz pierwszy zostało ono zdefiniowane przez polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia Rafała Lemkina, który był także jednym z inicjatorów powstania Konwencji w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa (1948 r.). Doświadczenia drugiej wojny światowej i masowe naruszenia praw człowieka spowodowały, że zjawisko ludobójstwa stało się niezwykle ważnym polem analiz i badań naukowych a zapobieganie mu na trwale zapisało się jako element edukacji oraz narracji historycznej i obywatelskiej.
Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na konferencję naukową poświęconą zjawisku ludobójstwa. Celem konferencji jest poddanie politologicznej analizie tego zjawiska.
W ramach planowanej dyskusji chcielibyśmy poszukać odpowiedzi na temat roli państwa, jednostki i religii wobec ludobójstwa; postaw społecznych czy też wykorzystania problematyki ludobójstwa w dyskursie politycznym.
Obrady będą odbywać się w następujących panelach tematycznych:
I Ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości – aspekty prawne
II Jednostka wobec zbrodni
III Kościoły wobec zjawiska ludobójstwa
IV Totalitaryzmy a zbrodnie ludobójstwa
V Mowa nienawiści
VI Odpowiedzialność za zbrodnie
VII Masowe naruszenia praw człowieka w XX i XXI wieku
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych oraz innych specjalistów zajmujących się wskazaną problematyką zarówno z Polski, jak i z innych państw.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego                         Przewodnicząca Komitetu Naukowego

                 Dr Krzysztof Żarna                                                 Prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Pawłowska

 

Program konferencji

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia