Zapraszamy do udziału w konferencji "Jakość życia w inteligentnych miastach"

Zapraszamy do udziału w konferencji
Instytut Nauk o Polityce oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Jakość życia w inteligentnych miastach”  

Konferencja odbędzie się w dniu 24 maja 2016 roku w Rzeszowie.

Zgłoszenia należy przesyłać do 30 kwietnia 2016 roku na adres: konferencja@ur.edu.pl

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 180 zł. należy wpłacać na rachunek Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001 z dopiskiem: „jakość życia” do 5 maja 2016 roku.

Opłata konferencyjna pokrywa koszt udziału w planowym wydarzeniu oraz koszt publikacji artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami konferencji:

Dr Anna Kołomycew, Instytut Nauk o Polityce UR

Dr Anna Pięta-Szawara, Instytut Nauk o Polityce UR

Dr Jan Gałkowski, Instytut Socjologii UR

Dr Hubert Kotarski, Instytut Socjologii UR

 

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa