Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Postkolonializm w XXI wieku Przekraczanie granic, zrywanie więzów, łączenie światów

Instytut Nauk o Polityce, Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Filologii Polskiej mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. POSTKOLONIALIZM W XXI WIEKU PRZEKRACZANIE GRANIC, ZRYWANIE WIĘZÓW, ŁĄCZENIE ŚWIATÓW  

Konferencja organizowana jest na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 7-8 kwietnia 2016 r.
 

Postkolonializm UR

Formularz zgłoszeniowy UR


CFP postcolonial Rzeszów

Registration form UR