Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej „Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 r.”

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej "Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wyborczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce w 2014 roku", która odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 8-9 grudnia b.r. Będzie ona poświęcona pierwszym wyborom samorządowym przeprowadzonym na postawie Kodeksu wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r. Dodatkową okazją do podjęcia dyskusji nad kondycją polskiej samorządności jest zbliżające się 25-lecie samorządu gminnego, którego utworzenie w 1990 r. uznaje się za jedną z najważniejszych reform wprowadzonych po 1989 r.

Celem konferencji jest zaprezentowanie i upowszechnienie wyników badań naukowych mieszczących się w zakresie szeroko rozumianych skutków wprowadzenia kodeksu wyborczego. Dyskusja będzie dotyczyć: równego dostępu komitetów wyborczych do mediów publicznych, sposobów finansowania kampanii wyborczej przez komitety wyborcze, kreowania wizerunku kandydatów, różnych strategii wyborczych oraz ograniczeń alternacji władzy na urząd wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Wyrażamy nadzieję, że w trakcie konferencji, dyskusję podejmą specjaliści z różnych dziedzin nauki: politologii, prawa, ekonomii, socjologii i innych.

W imieniu organizatorów:
          prof. nadzw. dr hab. Sabina Grabowska
          Kierownik Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki
          Katedry Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

 

Program konferencji