Zapraszamy na spotkanie z Panem Jerzym Wenderlichem - Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Panią Anną Kowalską - radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie

Zapraszamy na spotkanie z Panem Jerzym Wenderlichem - Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Panią Anną Kowalską - radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie
Temat spotkania: Decentralizacja władzy z perspektywy praktyków  

Spotkanie odbędzie się 29 października 2014 r. o godzinie 12:15 w Katedrze Politologii w sali 346.