Zarządzenie Dziekana Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 14.11.2019 r.

Zarządzenie Dziekana Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 14.11.2019 r.