Koło Naukowe „HUMAN RIGHTS” powstało w kwietniu 2017r. jako inicjatywa studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zrzesza ono studentów takich kierunków jak politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz praca socjalna, utrzymując jednocześnie współpracę naukową z pozostałymi wydziałami uczelni. Tematyką przewodnią koła są prawa człowieka. Koło posiada dwie sekcje – pierwszą, ściśle związaną z tematyką praw człowieka, oraz drugą, która skupia osoby zainteresowane kwestiami bezpieczeństwa i obronności, rozpatrywane także w kategorii praw jednostki.

HUMAN RIGHTS uczestniczyło w organizacji konferencji „Naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie”, która odbyła się w czerwcu 2017r. Ponadto przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, było zaangażowane w prezentację filmów z serii WATCH DOCS. Działalność koła była również widoczna przy okazji konferencji „Współczesna polityka bezpieczeństwa – aspekty militarne i społeczno-gospodarcze” oraz w kontekście ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności.