Komunikaty dla studentów

2020-03-14

ODWOŁANIE ZAJĘĆ STUDIÓW STACJONARNYCH ORAZ NIESTACJONARNYCH » więcej

W związku z Zarządzeniem Rektora UR nr 27/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 tzw. KORONAWIRUSA Z WUHAN (http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/39432,zarzadzenie-rektora-uniwersytetu-rzeszowskiego-nr-2720-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-przeciwdzialania-rozprzestrzenianiu-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw-koronawirusa-z-wuhan.html) zawieszone są na czas nieokreślony wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce UR. Informacja o wznowieniu zajęć pojawi się na stronach http://www.ur.edu.pl oraz http://www.politologia.ur.edu.pl/pl, w związku z czym prosimy o śledzenie ich treści.
 

2020-03-12

W dniach 12.03.2020 - 25.03.2020 sekretariat oraz czytelnia będą nieczynne.

2020-03-10

zajecia z dr G. Pawlikowskim w dniach 11-12.03.2020 r. » więcej

Zajęcia z dr G. Pawlikowskim w dniach 11-12.03.2020r. zostają odwołane.

2020-03-10

Politologia rok III studia I stopnia » więcej

Zajęcia z dr D. Kuźniar z dnia 13.03.2020 r. (piątek ) zostają przeniesione na dzień 20.03.2020 r.

2020-03-09

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z dr M. Milczanowskim - polityka obronna państwa- w dniu 09.03.2020 r. zostają odwołane,.

2020-03-09

zajęcia z dr M. Milczanowskim w dniu 11.03.2020 r » więcej

Zajęcia z dr M. Milczanowskim w dniu 11.03.2020 r. (środa ) zostają odwołane.

2020-03-05

Politologia rok II studia II stopnia » więcej

Seminarium z dr hab. Radosławem Grabowskim, prof. UR, z dnia 09.03.2020 r. zostaje przeniesione na dzień 16.04.2020 r.

2020-03-05

Dyżur z dr Dominikiem Szczepańskim w dniu 05.03.2020 r. zostaje odwołany. » więcej

Dyżur z dr Dominikiem Szczepańskim w dniu 05.03.2020 r. zostaje odwołany.

2020-03-04

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z dr Maciejem Milczanowskim- polityka imigracyjna i azylowa- w dniu 04.03.2020 r. zostają odwołane.

2020-03-04

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z dr Pawłem Kucą - warsztaty z zakresu rozwoju personalnego- w dniu 05.03.2020r. zostają przeniesione na godzinę 9:30, sala. 341.

2020-03-04

w dniach 4-6.03.2020 r. czytelnia Instytutu Nauk o Polityce będzie zamknięta.

2020-02-29

Politologia rok II studia I stopnia » więcej

Zajęcia z dr Anna Kołomycew - polityki publiczne- zostaja przeniesione z czwartku na środę na godzinę 8:00, sala 343.

2020-02-29

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

Seminarium dyplomowe (środa) z dr Anną Kołomycew zostaje przeniesione na godzinę 16:45, sala 345.

2020-02-27

Godziny otwarcia czytelni w dniu 28.02.2020 r. » więcej

W dniu 28.02.2020 r. czytelnia będzie otwarta w godzinach 7:30-9:00 oraz 13:00-15:30

2020-02-26

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

 

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Leszka Pawlikowicza, prof. UR

w dniu 27.02.2020 r. (czwartek) zostają odwołane.

2020-02-26

Sekretariat w dniach 27-28.02.2020 r. będzie zamknięty » więcej
W dniach 27-28.02.2020 r. sekretariat Instytutu Nauk o Polityce będzie zamknięty.

2020-02-25

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Legii Akademickiej płk. Markiem Barć które odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 11:30 w sali 346.

2020-02-24

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr Bogusława Kotarbę w dniu 27.02.2020r.(czwartek) –podstawy prawne zarządzania kryzysowego oraz dyżur, zostają odwołane.

2020-02-21

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr Annę Kołomycew – zarządzanie w sektorze publicznym w dniu 27.02.2020 r. (czwartek) zostają przeniesione na 25.02.2020 r. (wtorek) na godz. 15:00, sala 341.

Seminarium z dr hab. Andrzejem Zapałowskim, prof. UR z dnia 25.02.2020 r. (wtorek) zostaje bez zmian. .

2020-02-21

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr Annę Kołomycew – translatorium w dniu 27.02.2020 r.(czwartek) zostaje przeniesione na 25.02.2020 r. (wtorek) na godzinę:

Grupa warsz. 1 -9:45, sala 346

Grupa warsz. 2 – 11:30 sala 345


 

2020-02-21

Politologia rok III studia I stopnia » więcej

Zajęcia Prowadzone przez dr Annę Kołomycew w dniu 26.02.2020 r.  -warsztaty oraz konwersatorium, (środa) zostają odwołane.

2020-02-21

Politologia rok II studia I stopnia » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr Anne Kołomycew w dniu 27.02.2020r. –polityki publiczne, zostają przełożone na 25.02.2020 r. (wtorek) godz. 13:15-14:45 sala 345.

2020-02-21

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

Seminarium prowadzone przez

prof. dr hab. Agnieszkę Pawłowską w dniu 26.02.2020 r. (środa) zostaje odwołane.

2020-02-20

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

W dniu 26.02.2020 r. zajęcia z dr Pawłem Kucą zostają odwołane.

2020-02-19

Politologia rok II studia II stopnia » więcej

Seminarium magisterskie z dr hab. Radosławem Grabowskim, prof. UR, w dniu 24.02.2020 r. zostaje odwołane.

2020-02-18

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z przedmiotu Administracja publiczna i samorząd terytorialny prowadzone przez prof. dr hab. Agnieszkę Pawłowską, z dnia 26 lutego 2020  r. zostają przełożone na dzień 31 marca 2020 r. i odbędą się następująco: 12:00-13:30 (I grupa) w sali 339; 13:30-15:00 (II grupa) w sali 339, oraz zajęcia z dnia 11 marca 2020 r. zostają przełożone na dzień 13 marca w godzinach: 8:00-9:30 (I grupa) w sali 346; 9:45-11:15 (II grupa) w sali 346.

2020-02-10

Harmonogram zajęć studia stacjonarne i niestacjonarne semestr letni » więcej

Harmonogram  na semetr letni studia stacjonarne oraz niestacjonarne znajduje sie w zakładne rozkład zjęć. 

2020-02-06

dyżur dr hab. Przemysław Maj, prof. UR » więcej

Dyżur z dr hab.Przemysławem Maj , prof. UR, w dniu 6 lutego 2020r. czwartek, zostaje odwołany.

2020-02-03

dyżur dr hab. Tomasza Koziełło, prof. UR » więcej

Dyżur z dr hab.Tomaszem Koziełło, prof. UR, w dniu 6 lutego 2020r. czwartek, zostaje odwołany.

2020-02-03

w dniach 4-5.02.2020 r. sekretariat będzie nieczynny » więcej

W dniach 4-5.02.2020 r. sekretariat Instytutu Nauk o Polityce będzie nieczynny.

2020-01-30

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok , oceny z zaliczenia -zwalczanie terroryzmu » więcej

Oceny z przedmioty zwalczanie terroryzmu znajdują sie do wglądu w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce.

2020-01-30

dyżur z dr Grzegorzem Pawlikowskim » więcej

Dyżur z dr Grzegorzem Pawlikowskim w dniu 31.01.2020 r. zostaje odwołany.

2020-01-28

dyżur z dr hab. Krzysztofem Żarna, prof. UR » więcej

Dyżur z dr hab. Krzysztofem Żarna, prof. UR odbędzie się w dniu 29.01.2020 r. w godz. 13:00-14:00.

2020-01-27

Dyżury pracowników w sesji zaliczeniowej , semestr zimowy 2019/2020 r. » więcej

Dyżury pracowników Instytutu znajdują się w zakładce Dla studentów/Dyżury pracowników.

2020-01-17

Terminy egzaminów » więcej

Na stronie http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec dostępne są dla Państwa terminarze sesji egzaminacyjnej.

2020-01-17

W dniach 20-21.01.2020 czytelnia będzie nieczynna.

2020-01-16

Dyżur dydaktyczny dr Anna Pięta- Szawara w dniu 23.01.2020 r. » więcej

Dyżur z dr Anną Pietą- Szawara w czwartek 23.01.2020 r. zostaje odwołany

2020-01-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

W dniach 18 stycznia 2020 r. w godz. 8:30-10:00 (niestacjonarne) oraz od 21 do 22 stycznia 2020 r. w godz. 8:30-10:00 (stacjonarne) odbędą się zapisy na Seminarium licencjackie.         

Seminaria licencjackie będą prowadzone z poniższej tematyki:          

Stacjonarne;

- dr Paweł Kuca – Public relations, komunikowanie, media relations, rozwój osobisty.          

- dr Mira Malczyńska-Biały – Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów w umowach trans-granicznych , bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów , bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów , bezpieczeństwo konsumentów a dochodzenie roszczeń, bezpieczeństwo informacyjno-edukacyjne konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów a digitalizacja rynku                  

- dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR – Siły zbrojne i służby specjalne w XX i XXI wieku.     

- dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR-  zarzadzanie kryzysowe na szczeblu gminy i powiatu, współdziałanie służb w zakresie zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w wymiarze transgranicznym, siły zbrojne RP, zagrożenia bezpieczeństwa RP ze strony Ukrainy, Białorusi i Rosji.

Niestacjonarne:    

- dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – Służby państwowe RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, prawa człowieka i ich ochrona , bezpieczeństwo międzynarodowe.       

- dr Bogusław Kotarba – Bezpieczeństwo wewnętrzne na poziomie lokalnym- różne aspekty, zarzadzanie kryzysowe na poziomie lokalnym- ujęcie normatywne i/lub praktyczne.

- dr hab. Przemysław Maj, prof. UR – Zagrożenie bezpieczeństwa jako czynnik rekonfiguracji systemów partyjnych we współczesnych państwach cywilizacji zachodniej, bezpieczeństwo jako aksjomat z perspektywy jednostki i społeczeństwa: koncepcja kołowej struktury wartości w analizie polityki, koncepcje bezpieczeństwa we współczesnej polskiej myśli politycznej. 

 

Informujemy, że liczba miejsc do każdego z promotorów jest ograniczona. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

Kolejność zapisów ustalona została według średniej z egzaminów pierwszego roku studiów.


 

2020-01-11

Politologia rok II studia I stopnia, Bezpieczeństwon wewnętrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia w dniu 13.01.2020 r .(poniedziałek) prowadzone przez

dr hab. Przemysława Maj, prof. URzostają odwołane

2020-01-10

Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z przedmiotu Najnowsza historia polityczna prowadzone przez prof. Tomasza Koziełło zostają przeniesione z dnia 22.01.2020 r. na dzień 24.01.2020 r. na godzinę 15:00.

 

2020-01-10

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia niestacjonarne » więcej

Zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe prowadzone przez dra Macieja Milczanowskiego zostają przeniesione z dnia 11.01.2020 r. na dzień 12.01.2020 r. na godzinę 14:30-17:15 s. 342.

2020-01-07

Bezpieczeństwo wewnętrzne II roku I stopnia niestacjonarne » więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne II roku I stopnia niestacjonarne

Zaległe zajęcia z kryminologii i kryminalistyki prowadzone przez dr D. Semków zostaną odrobione

19.01.2020 r.(niedziela) od godziny 9.40.

2019-12-30

Politologia rok I studia I stopnia » więcej

W dniach 8-9 stycznia 2020 r. od godz. 9:00 do 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru, które będą realizowane w semestrze drugim.        

Do wyboru są 2 przedmioty z 5 poniższych:      

  • Retoryka i erystyka
  • Etyka w polityce
  • Podstawy socjologii
  • Polityka konsumencka
  • Formy demokracji

Zostaną uruchomione dwa przedmioty do wyboru z największą liczbą zapisów.      

W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

 


 

2019-12-15

zajęcia i dyżur dr. Pawła Kucy 16.12.2019 » więcej

W poniedziałek 16 grudnia nie odbędą się zajęcia i dyżur dra Pawła Kucy.

Zajęcia będą odpracowane w następujących terminach:

Marketing polityczny - piątek, 20 grudnia, godz. 13.15.

Komunikowanie polityczne - piątek, 20 grudnia, godz. 9.45.

2019-12-13

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia niestacjonarne » więcej

Zajęcia z języka ąngielskiego prowadzone przez mgr Justyne Perlak zostaną odrobione w dniu 15.12.2019 r. (niedziela) od godziny 13:00, sala 344, grupa II.

2019-12-12

Dyżur z dr Robertem Zapart w dniu 12.12.2019 r. » więcej

 

Dyżur z dr Robertem Zapart w dniu 12.12.2019 r. zostaje odwołany. 

2019-12-11

zajęcia z dr Grzegorzem Pawlikowskim 12-13.12.2019 r. » więcej

W dniu 12-13.12.2019 r. zajęcia z dr Grzegorzem Pawlikowskim zostają odwołane.

2019-12-10

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia – Nauka o państwie i prawie- prowadzone przez

mgr Damiana Wicherka z dnia 18.12.2019 r.

zostają przeniesione na dzień 19.12.2019 r. sala 342.

2019-12-09

Bezpieczeństwo wewnętrzne II roku I stopnia niestacjonarne » więcej

Zajęcia w dniach 8.12.2019 r. oraz 14.12.2019 r. z

dr Henrykiem Pietrzakiem zostają odwołane. Wymienione terminy zajęć odrobione zostaną w dniu

12.01.2020 r.(niedziela)

od godziny 11:00. 

2019-12-07

Bezpieczeństwo wewnetrzne - praktyki- rok III stacjonarne i niestacjonarne » więcej

Przypominamy o konieczności załatwienia do 20.12.2019 r. formalności związanych z praktyką w semestrze letnim (VI) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 2019/2020 – bezpieczeństwo wewnętrzne.

Szczegóły na stronie: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie

Wybór miejsca praktyki oraz warunków ewentualnego zwolnienia z jej odbywania w semestrze letnim należy uzgodnić z koordynatorem praktyk w Instytucie Nauk o Polityce – dr Katarzyna M. Cwynar e-mail: kmcwynar@o2.pl

2019-12-06

Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

Politologia rok I studia I stopnia stacjonarne

 

Zajęcia (ćw.) z dr hab. prof. UR  Tomaszem Koziełło – Historia polityczna Polski XX i XXI w. będą się odbywać w piątki od 13.12.2019 r. w godzinach 13:15-14:45.

2019-12-05

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

W dniu 12.12.2019 r. zajęcia z dr Robertem Zapart

 nie odbędą się.

Zostaną one odrobione w dniu 16.01.2020 r. -grupa I

oraz 23.01.2020 r. –grupa II.

 

2019-12-05

dyzur organizacyjny prof. dr hab. Agnieszka Pawłowska a dnia 12.12.2019 r. » więcej

Dyżur organizacyjny

prof. dr hab. Agnieszki Pawłowskiej z dnia 12.12.2019 r. zostaje przeniesiony na dzień 11.12.2019 r. 

2019-12-05

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok I studia niestacjonarne I stopnia » więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne rok I studia niestacjonarne

I stopnia

W dniu 8.12.2019 r.(niedziela) odbędą się zajęcia z mgr Justyną Perla, grupa I. 

2019-12-04

Zajęcia w dniach 11.12.2019-12.12.2019r. dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR » więcej

 

W dniach 11.12.2019 r. -12.12.2019 r.

zajęcia oraz dyżur

z dr hab. Krzysztofem Żarna, prof. UR

zostają odwołane.

2019-12-04

Bezpieczeństwo wewnetrzne, Politologia, stacjonarne, mgr Dominik Boratyn » więcej

W dniach od 16.12.2019 r. do 20.12.2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgr Dominika Boratyna.

Zajęcia z dnia 16.12.2019 r. dla kierunku Bezpieczeństwo

Wewnętrzne zostały odrobione w dniu 03.12.2019 r. od godziny 13:15-14:45 (I grupa) i 15:00-16:30 (II grupa).

Zajęcia dla kierunku Politologia z dnia 16 -17.12.2019 r. zostaną odrobione w styczniu 2020 r.

2019-12-04

zajęcia 11-13.12.2019 r. mgr Damian Wicherek, mgr Karol Piękoś. » więcej

W dniach 11-13.12.2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez

mgr Damiana Wicherka

oraz mgr Karola Piekoś.

2019-12-02

Bezpieczeństwo wewnetrzne rok III studia I stopnia stacjonarne » więcej

W poniedziałki (do końca semestru)  zajęcia z dr hab. Leszkiem Pawlikowskim, prof UR będą się odbywć się w sali 341, natomiast zajęcia z dr inż. Maciejem Milczanowskim zostają przeniesione do sali 342.

2019-12-02

Bezpieczeństwo wewnetrzne rok I studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajęcia z mgr Damianem Wicherkiem- Nauka o Państwie i Prawie- zostają przeniesione z 04.12.2019 r. na 10.12.2019 r. godzina 9:45-11:15 sala 345.

2019-12-02

Politologia rok I studia II stopnia stacjonarne » więcej

W dniu 5.12.2019 r. zajęcia z dr Katarzyną M. Cwynar zostaja odwołane.

2019-11-29

Bezpieczeństwo wewnetrzne rok II studia I stopnia niestacjonarne » więcej

Zajęcia z prof. dr hab. Bartoszem Wróblewskim -Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej z dnia 30.11.2019 sobota, zostają przeniesione na niedzielę 1.12.2019  od godzina 12:00-15:00

Zajęcia z dr Henrykiem Pietrzak - Podstawy psychologii , zostają przeniesione z niedzieli 1.12.2019 na sobotę 30.11.2019 od godziny 8:00.

2019-11-27

Dyżur dydaktyczny dr Anna Pięta- Szawara » więcej

 

Dyżur dydaktyczny z dr Anną Pięta-Szawara

w dniu 28.11.2019r. zostaje przeniesiony

na godzinę 12:00-13:30 .

2019-11-26

bezpieczeństwo wewnetrzen rok II studia I stopnia stacjonarne » więcej

Zajecia z dr Dorotą Semków z  w dniu 26.11.2019 zostaja odwołane.

2019-11-26

zajecia z dnia 9-10 grudnia 2019r. mgr Dominik Boratyn » więcej

W dniu 9-10 grudnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgr Dominika Boratyna.

Zajęcia z dnia 9 grudnia 2019 r. dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne odbędą się w dniu 28 listopada 2019r.

od godz. 11:30-13:00 (gr.I) oraz 13:15-14:45 (gr.II).

Zajęcia dla kierunku Politologia

odbędą się 29 listopada 2019 r. o godz. 9:45-11:00.

Zajęcia z dnia 10 grudnia 2019 r. dla kierunku Politologia odbędą się w dniu 29 listopada 2019 r. od godz.11:15-13:00 (ćw) oraz 13:15-14:45 (kon).

2019-11-25

Politologia rok I studia II stopnia » więcej

Zajęcia prowadzone przez dr Katarzynę M. Cwynar w dniun 28.11.2019 zostają odwołane.

2019-11-25

dyżur dydaktyczny z mgr Karolem Piekoś » więcej

W dniu 28.11.2019 r. dyżur dydaktyczny z mgr Karolem Piekoś zostaje odwołany.

2019-11-21

bezpieczeństwo wewnetrzen rok II studia I stopnia niestacjonarne » więcej

Zajęcia z Bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej prowadzone przez prof. dr hab. Bartosza Wróbla  rozpoczną się o godzinie 8,15.

2019-11-19

Konsultacje i dyżur organizacyjny dra D. Szczepańskiego w dniu 21.11.2019 r. » więcej

W dniu 21 listopada 2019 r. nie odbędą się  konsultacje i dyżur organizacyjny dra D. Szczepańskiego.

2019-11-18

zajęcia z dr Henryk Pietrzak » więcej

w dniu 18.11.2019r. zjęcia z dr Henrykiem Pietrzak zostaja odwołane.

2019-11-18

Zajęcia z dr Paweł Kuca w dniu 18.11.2019 » więcej

W dniu 18.11.2019r. zajęcia z marketingu politycznego oraz konsultacje prowadzone przez dr Pawła Kuce zostają odwołane.

2019-11-15

Zajęcia z mgr Damianem Wicherkiem oraz mgr Karolem Piękoś w dniach 18-22 listopada 2019 » więcej

W dniach 18-22 listopada 2019 zajęcia z mgr Damianem Wicherkiem oraz mgr Karolem Piękoś zostają odwołane.

2019-11-14

Decyzja w sprawie stypendium socjalnego dla kierunków Bezpieczeństwo wewnetrzne, Politologia » więcej

Decyzja w sprawie stypendium socjalnego dla kierunków ; Bezpieczeństwo wewnetrzne, Politologia, Socjologia będą wydawane od dnia 14.11.2019 r. w godzinach 9.00-13.00 ul. Kopisto 2a, bud. A2, pok.38  

 

2019-11-13

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia z przedmiotu współczesne stosunki międzynarodowe w dniu 13.11.2019 » więcej

W dniu 13 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Współczesne stosunki międzynarodowe prowadzone przez prof. Krzysztofa Żarnę.

2019-11-13

II Politologia studia II stopnia, I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego. » więcej

W dniach 14 i 15 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.

2019-11-06

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne mgr Dominik Boratyn » więcej

W dniu 8 grudnia 2019 nie odbędą się zajecia z mgr Dominikiem Boratyn. Zostaną one odrobione w dniu 17 listopada 2019.

2019-10-29

Zajęcia wypadające w inne dni tygodnia na studiach stacjonarnych » więcej

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem Rektora dotyczącym organizacji roku akademickiego 2019/2020 i wypadającymi dniami wolnymi, brakujące zajęcia w planie studiów zostały zaplanowane w sposób przedstawiony w załączniku "Zajęcia studiów stacjonarnych wypadające w inne dni tygodnia niż w rozkładach tygodniowych" znajdującym się w Zakładce Rozkład Zajęć.

2019-10-25

II Politologia studia I stopnia - ćwiczenia z przedmiotu Geografia polityczna » więcej

Ćwiczenia z przedmiotu Geografia polityczna z dnia 31 października 2019 r. zostaną przełożone na dzień 29 października 2019 r. i odbędą się o godz. 11:30 w czytelni Instytutu.

2019-10-25

III Bezpieczeństwo studia I stopnia - zajęcia mgra K. Piękosia w dniu 29.10.2019 » więcej

W dniu 29 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Karola Piękosia.

2019-10-25

W dniach 28-31 października 2019 r. Sekretariat będzie czynny w godzinach 10:00-12:00.

2019-10-24

II Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce » więcej

W dniu 30 października 2019 r. nie odbędzie się wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce. Zostanie on odrobiony w dniu 6 listopada 2019 r. o godzinie 11:30-13:00 w czytelni Instytutu.

2019-10-23

Godziny rektorskie! » więcej

W dniu 31 października 2019 r. od godz. 14.00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych  I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

2019-10-22

I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - szkolenie BHP! » więcej

W dniu 6 listopada 2019 r. o godz. 15:00 w s. 346 odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów.

2019-10-22

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia w dniu 17.11.2019 » więcej

W dniu 17 listopada 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Dominika Boratyna.

2019-10-22

III Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zajęcia z dnia 26.10.2019 » więcej

W dniu 26 października 2019 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Kierowanie zasobami ludzkimi. Zostaną one odrobione w dniu 24 listopada 2019 r. w godz. 11:50-14:50.

2019-10-17

I Politologia studia II stopnia - zajęcia dr A. Pięty-Szawary » więcej

Zajęcia dr Anny Pięty-Szawary z dnia 11 października 2019 r. zostaną odrobione następująco:            

  • 24.10.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Metodologia badań politologicznych, konw.           
  • 31.10.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Współczesne doktryny polityczne, ćw.           
  • 7.11.2019 r., godz. 8:30-10:00 s. 342 – Historia instytucji politycznych, ćw.

2019-10-17

Dyżur dr A. Pięty-Szawary w dniach 24 i 31.10.2019 oraz 7.11.2019 » więcej

W dniach 24 i 31 października oraz 7 listopada 2019 r. dyżur dr Anny Pięty-Szawary odbędzie się w godz. 11:30-13:00

2019-10-16

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) zajęcia z przedmiotu Współczesne systemy polityczne prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będą we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., następująco:          

13:15-14:45 s. 345 – wykład           

15:00-16:30 s. 345 – ćwiczenia

2019-10-16

II Politologia studia II stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć! » więcej

Informujemy, że od czwartego tygodnia dydaktycznego (21-27.10.2019 r.) seminarium dyplomowe prowadzone przez dra hab. R. Grabowskiego, prof. UR odbywać się będzie we wtorki, począwszy od 22.10.2019 r., w godz. 11:30-13:00 w p. 328.            

Ponadto, pierwsze zajęcia z przedmiotu Służby specjalne prowadzone przez dra hab. L. Pawlikowicza, prof. UR odbędą się w dniu 21 października 2019 r.

2019-10-08

Wykłady ogólnouczelniane - ogłoszenia » więcej

Informujemy, że na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia znajdują się informacje dotyczące wykładów ogólnouczelnianych, w tym ich odwołania.

2019-10-02

Przedmioty ogólnouczelniane » więcej

Informacja odnośnie miejsc i terminów odbywania przedmiotów ogólnouczelnianych znajduje się na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2019-2020/semestr-zimowy

2019-09-30

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia » więcej

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku studiów. Szkolenie odbywa się on-line poprzez stronę http://szkoleniebur.ur.edu.pl/

2019-07-01

Studentki i Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne: » więcej

Przypominamy o konieczności załatwienia formalności dotyczących praktyk w semestrze zimowym roku akad. 2019/2020 najpóźniej do 12 lipca 2019 r. - szczegóły w zakładce: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/praktyki-studenckie

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.