Komunikaty dla studentów

2019-04-18

II Bezpieczeństwo wewnętrzne, gr. III - zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych » więcej

Informujemy, że od dnia 7 maja 2019 r. zajęcia z przedmiotu Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych (gr. III) odbywać się będą we wtorki w godz. 16:45-18:15 w s. 343.

2019-04-18

W dniu 19 kwietnia 2019 r. sekretariat i czytelnia będzą nieczynne.

2019-04-17

W dniu 18 kwietnia 2019 r. czytelnia będzie nieczynna.

2019-04-17

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra S. Szczepańskiego w dniu 25.04.2019 r. » więcej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Dominika Szczepańskiego.

2019-04-17

Godziny rektorskie - 2 maja 2019 r.! » więcej

Informujemy, iż na dzień 2 maja 2019 r. ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych.

2019-04-17

Dyżur mgra D. Wicherka w dniu 25.04.2019 r. » więcej

W dniu 25 kwietnia 2019 r. nie odbędzie się dyżur mgra Damiana Wicherka.

2019-04-13

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - Bezpieczeństwo konsumentów » więcej

W dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 16:15 w s. 346 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Bezpieczeństwo konsumentów.

2019-04-12

II Politologia studia I stopnia - spotkanie w sprawie praktyk! » więcej

W dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 14:45 w s. 339 odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie praktyk.         

Obecność jest obowiązkowa!

2019-04-11

Zajęcia dr A. Korcz-Maciejko » więcej

W dniu 15.04 i 29.04. br. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr A. Korcz-Maciejko.

2019-04-09

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez mgra K. Piękosia w dniu 16.04.2019 r. » więcej

W dniu 16 kwietnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Karola Piękosia.

2019-04-09

III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez mgra D. Wicherka w dniu 16.04.2019 r. » więcej

W dniu 16 kwietnia 2019 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez mgra Damiana Wicherka.

2019-04-08

I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne » więcej

Harmonogramy zajęć na trzy kolejne zjazdy (7-9) w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych znajdują się w zakładce Rozkład zajęć. Prosimy o bieżące śledzenie powyższej zakładki.

2019-03-29

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym » więcej

Informujemy, że ostatnie zajęcia z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym zaplanowane na dzień 10 maja 2019 r. zostają przełożone i odbędą się następująco:         

25.04.2019 r., godz. 10:15-11:45, s. 346 - gr. 1         

26.04.2019 r. godz. 15:00-16:30, s. 343 - gr. 3         

26.04.2019 r., godz. 16:45-18:15, s. 343 - gr. 2

2019-03-29

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zajęcia z przedmiotu Translatorium » więcej

Informujemy, że ostatnie zajęcia z przedmiotu Translatorium zaplanowane na dzień 9 maja 2019 r. zostają przełożone i odbędą się następująco:            

25.04.2019 r., godz. 8:30-10:00, s. 339 - gr. 1         

25.04.2019 r., godz. 17:00-18:30, s. 343 - gr. 2

2019-03-12

Stypendia socjalne na s. letni - odbiór decyzji! » więcej

UWAGA STUDENCI! STYPENDIA SOCJALNE SEMESTR LETNI r. ak.2018/2019           

Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019).           

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne w w/w terminie lub w sobotę  16.03.2019 r.(pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29) (od godz.9.00 – 13.00).          

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.