Komunikaty dla studentów

2018-12-14

W dniu 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny.

2018-12-13

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - wykład ogólnouczelniany w dniu 16.12.2018 r. » więcej

W dniu 16 grudnia 2018 r.  wykład  ogólnouczelniany na studiach niestacjonarnych Współczesne sztuki wizualne prowadzony przez dr Annę Steligę zostaje odwołany .

Sposób odrobienia zajęć został uzgodniony ze studentami podczas spotkania  w dniu  2.12.2018 r.

2018-12-05

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr A. Kołomycew z dnia 13.12.2018 » więcej

W dniu 13 grudnia 2018 r. nie odbędzie się wykład z przedmiotu Sektor publiczny w Polsce oraz dyżur prowadzone przez dr Annę Kołomycew.

Wykład zostanie odrobiony w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) w godz. 11:30-13:00 w s. 345.

2018-11-27

Zmiana terminu dyżuru dra B. Kotarby » więcej

Od dnia 29 listopada 2018 r. dyżur dra B. Kotarby odbywać się będzie w środy w godz. 14:45-16:15.

2018-11-27

Studia niestacjonarne » więcej

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2018 r. Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego będzie nieczynny.

2018-11-06

I Politologia studia II stopnia - zmiana harmonogramu zajęć! » więcej

Informujemy, że od dnia 14 listopada 2018 r. następuje zmiana harmonogramu wynikająca z zaplanowania zajęć z przedmiotu Filozofia i etyka polityki.    

Wykład z powyższego przedmiotu od dnia 14.11.2018 r. odbywać się będzie w środy o godz. 8:15-9:45 w s. 343. Dodatkowo jednorazowy wykład odbędzie się także w dniu 9.01.2019 r. w godz. 9:45-11:15 w s. 339.    

Ćwiczenia odbywać się będą od dnia 16.11.2018 r. w piątki w godz. 8:15-9:45 w s. 339.    

Nowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec

2018-11-05

Decyzje o stypendiach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych! » więcej

Przypominamy, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje

o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019). Więcej w aktualnościach na stronie internetowej http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/aktualnosci/decyzje-o-stypendiach-dla-studentow-studiow-stacjonarnych-i-niestacjonarnych%21-235

 

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.