Komunikaty dla studentów

2017-04-21

Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 25.04.2017 r. » więcej

 W dniu 25 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. W. Furmana nie odbędą się.

2017-04-21

Zajęcia i dyżur dr M.Malczyńską - Biały w dniach 26-28.04.2017 r. » więcej

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr M.Malczyńską - Biały nie odbędą się.

2017-04-20

Zajęcia i dyżur dr K.Cwynar w dniach 20-21.04.2017 r. » więcej

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dr K.Cwynar nie odbędą się.

2017-04-12

W dniach 18-19.04.2017 r. sekretariat będzie nie czynny.

2017-04-07

Zajęcia i dyżur dra hab. M. Delonga w dniu 10.04.2017 r. » więcej

W dniu 10 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-04-06

Przerwa świąteczna w dniach 13.04.-19.04.2017 r. » więcej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2016 Rektora UR w spr. organizacji roku akd. 2016/2017, w dniach 13.04-19.04.2017 r. obowiązuje przerwa świąteczna. 

2017-04-04

Godziny dziekańskie w dniu 6 kwietnia br. » więcej

Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Socjologiczno - Historycznego, Dziekan Wydziału zawiesza w dniu 6 kwietnia 2017 r. zajęcia dydaktyczne w godz. 12:00-14:00.

2017-03-31

Zajęcia i dyżur dra hab. M. Delonga w dniu 3.04.2017 r. » więcej

W dniu 3 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-03-31

Zajęcia i dyżur dra B. Kotarby w dniu 7.04.2017 r. » więcej

W dniu 7 kwietnia 2017 r., dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez dra B. Kotarbę nie odbędą się.

2017-03-30

Zajęcia i dyżur prof. A. Pawłowskiej w dniach 5-6.04.2017 r. » więcej

W dniach 5 i 6 kwietnia 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. A. Pawłowską nie odbędą się.

2017-03-27

I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Decydowanie polityczne » więcej

W dniu 28 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Decydowanie polityczne prowadzone przez dr P. Maja.

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. R. Grabowskiego w dniach 30-31.03.2017 r. » więcej

W dniach 30-31.03.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. R. Grabowskiego nie odbędą się.

2017-03-23

Zajęcia i dyżur prof. W. Furmana w dniu 28-03-2017 r. » więcej

W dniu 28.03.2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć przez prof. W. Furmana nie odbędą się.

2017-03-23

II Politologia studia I stopnia - spotkanie informacyjne w sprawie praktyk » więcej

Spotkanie informacyjne w sprawie praktyk objętych programem kształcenia odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 15:15.

2017-03-22

I i III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr M. Malczyńską - Biały » więcej

W dniu 29 marca 2017 r. zajęcia prowadzone wg. harmonogramu zajęć przez dr M. Malczyńską - Biały nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione wg. następującego porządku:

  • 3 kwietnia 2017 r. III Politologia studia I stopnia - wykład 11:30-13:00, ćwiczenia 13:00-14:30, sala 343
  • 5 kwietnia 2017 r. I Politologia studia I stopnia - zajęcia w godz.14:45-16:15, sala 343

2017-03-21

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie » więcej

W dniu 21 marca 2017 r. zajęcia z przedmiotu Gatunki dziennikarskie prowadzone przez dra P. Kucę nie odbędą się.

2017-03-20

III Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Publicystyka polityczna » więcej

W dniu 21 marca 2017 r. zajęcia z przedmiotu Publicystyka polityczna prowadzone przez dra P. Kucę nie odbędą się.

2017-03-15

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały » więcej

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały w tym tygodniu zostaje przesunięty z piątku na czwartek (16.03.2017 r.) w godz. 9:30 - 11:00.

2017-03-14

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowskiego w dniu 17.03.2017 r. » więcej

W dniu 17 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.

2017-03-09

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dr hab. M. Delong » więcej

Informujemy, że w dniu 13 marca 2017 r. zostaną odrobione zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce dr hab M. Delonga. Zajęcia odbędą się w godz. 11.15-12:45 w sali 339.

2017-03-09

Zajęcia i dyżur dr D. Szczepański » więcej

W dniach 16-17 marca 2017 r. dyżur i  zajęcia prowadzone przez dra D. Szczepańskiego nie odbędą się.

2017-03-08

I Politologia studia I stopnia - zajęcia prof. S. Rejman » więcej

W dniu 14 marca 2017 r. zostaną odrobione zajęcia z terminu 5 kwietnia 2017 r. prowadzone przez prof. S. Rejman.

2017-03-08

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dr A. Pięta-Szawara » więcej

W dniu 14 marca 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr A. Piętę-Szawarę.

2017-03-06

Zajęcia i dyżur dr G. Pawlikowski w dniu 10.03.2017 » więcej

W dniu 10 marca 2017 r. dyżur i  zajęcia prowadzone przez dra G. Pawlikowskiego nie odbędą się.

2017-03-03

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 6 marca 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-03-03

Dyżur dr M. Malczyńskiej - Biały » więcej

W dniu 3 marca br. nie odbędzie się dyżur dr Miry Malczyńskiej - Biały.

2017-02-27

II Politologia I stopnia Zajęcia i dyżur dr M. Malczyńska- Biały » więcej

Dyżur i zajęcia prowdzone przez dr M. Malczyńską - Biały odbędą się zgodnie z harmonogramem zajeć (3.03.2017 r.)

2017-02-24

Zmiana godzin dyżuru dra G. Pawlikowskiego » więcej

Dyżur dra G.Pawlikowskiego będzie odbywał się w piątek w godz.8:00-9:30.

2017-02-23

I Politologia studia I stopnia - przedmiot Ochrona własności intelektulanej » więcej

Zajęcia z przedmiotu Ochrona własności intelektulanej prowadzone przez dr G. Bonusiaka zostają przesunięte z godziny 8:00 na godz. 9:45 i będą prowadzone w sali 343.

2017-02-23

Zmiana godzin dyżuru dra G. Bonusiaka » więcej

Dyżur dra G. Bonusiaka będzie odbywał się we wtorek w godz. 15:30-17:00.

2017-02-22

Informacja dla studentów » więcej

U W A G A  !!

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego przypomina o obowiązku złożenia w dziekanacie uzupełnionych indeksów po zakończonej sesji egzaminacyjnej (regulamin studiów § 27).

2017-02-21

I Politologia studia II stopnia - informacja dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną » więcej

Terminy zaliczeń przedmiotu Historia instytucji politycznych oraz Metodologia badań politologicznych dla studentów z przedłużoną sesją egzaminacyjną:

  • 28 lutego 2017 r. - zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu Historia instytucji politycznych,
  • 7 marca 2017 r. - egzamin z przedmiotu Historia instytucji politycznych,
  • 15 marca 2017 r., godz. 12.45 - zaliczenie z przedmiotu Metodologia badań politologicznych.

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - przedmiot Formy demokracji » więcej

W związku z małą liczbą studentów, zapisaną na przedmiot Formy demokracji, przedmiot nie zostanie uruchomiony w semestrze letnim roku ak. 2016/2017. Studenci zapisani na przedmiot proszeni są o kontakt z sekretariatem Instytutu.

2017-02-20

I Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce prowadzone przez dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 22 lutego 2017 r. odbędą się zajęcia z przedmiotu Etyka w polityce, prowadzone przez dr hab. M. Delonga, w godz. 15:00-16:30, sala 339.

2017-02-20

Zmiana godzin dyżuru prof. S. Grabowska

2017-02-20

I Politologia studia II stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe » więcej

Zapisy na seminarium dyplomowe - I rok Politologia studia II stopnia prowadzone będą w dniu 21 lutego 2017r. od godziny 9:30-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z pierszego terminu sesji zimowej I roku studiów II stopnia.

2017-02-17

Dyżury pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 » więcej

Dyżury pracowników w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Dyżury pracowników.

2017-02-17

I Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr hab. M. Delonga » więcej

W dniu 20 lutego 2017 r. dyżur i zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga nie odbędą się.

2017-02-16

II Politologia studia II stopnia - zmiana w harmonogramach zajęć - Psychologia polityki » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia II stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu Psychologia polityki.

2017-02-15

II Politologia studia I stopnia - zmiana w harmonogramie zajęć - j. ang. » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć II Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu język angielski.

2017-02-13

Dyżur dra hab. M. Delonga » więcej

Dyżur dra hab. M. Delonga z dnia 13 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2017 r. na godz. 8:30.

2017-02-13

Dyżur dra G. Pawlikowskiego » więcej

Dyżur dra G. Pawlikowski z dnia 17 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 16 lutego 2017 r. w godz. 9.00-10.30.

2017-02-13

Zmiana godzin egzaminu oraz dyżuru dr P. Maj » więcej

Dyżur oraz egzamin poprawkowy u dr P. Maj, odbędzie się w godz. 14:00-15:30.

2017-02-13

I Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramach » więcej

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć I Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu System polityczny RP.

2017-02-06

Harmonogramy zajęć na semestr letni 2016/2017 » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Rozkład zajęć.

Uwaga! Prosimy o śledzenie harmonogramów, gdyż mogą jeszcze ulec nieznacznym zmianom.

2017-02-02

Dyżur dr G. Pawlikowskiego » więcej

W dniu 3 lutego 2017 r. nie odbędzie się dyżur dr G. Pawlikowskiego .

2017-01-26

Dyżury pracowników w poprawkowej sesji zimowej. » więcej

Dyżury pracowników w poprawkowej sesji zimowej 2016/2017 znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

2017-01-26

Dyżur dr K. Cwynar » więcej

Dyżur w sesji zimowej 2016/2017 dr K. Cwynar odbędzie się w czwartek 2 lutego 2017 r. w godz. 8:30-10:00.

2017-01-20

Dyżury pracowników w sesji zimowej » więcej

Dyżury pracowników w sesji zimowej 2016/2017 znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

Przypominamy, że sesja egzaminacyjna trwa od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r., a sesja poprawkowa od 13 do 19 lutego 2017 r.

2017-01-20

II Politologia studia I stopnia - zapisy na seminarium dyplomowe » więcej

Zapisy na seminarium dyplomowe - II rok Politologia studia I stopnia prowadzone będą w dniu 24 stycznia 2017r. od godziny 9:00-11:00. O kolejności zapisu decyduje średnia z egzaminów z I roku studiów.

2017-01-20

I Politologia studia I stopnia - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

W dniach 30 stycznia 2017 r. - 2 lutego 2017 r. w godz. 9:00-11:00 w sekretariacie odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru. Do wyboru są dwa z pięciu poniższych przedmiotów:     1. Retoryka i erystyka     2. Etyka w polityce     3. Podstawy socjologii     4. Polityka konsumencka     5. Formy demokracji      W przypadku niezgłoszenia się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie.

2017-01-17

III Politologia studia I stopnia - zmiana terminu egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka lokalna » więcej

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Samorząd i polityka i lokalna zostaje przesunięty z dnia 14.02.2017 r. na dzień 13.02 2017 r. na godz. 10:00.

2017-01-16

II Politologia studia I stopnia - przesunięcie zajęć prowadzonych przez dra hab. M. Delonga » więcej

Zajęcia dra hab. M. Delonga z dnia 19 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 18 stycznia 2017 r. i odbędą się następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2017-01-13

Terminarze sesji egzaminacyjnej » więcej

Informujemy, że terminarze sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 znajdują się w zakładce Rozkład zajęć.

2017-01-04

II Politologia studia II stopnia - zajęcia prowadzone przez dra G.Pawlikowskiego » więcej

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra G. Pawlikowskiego. 

2017-01-03

II Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dra hab. M. Delonga » więcej

W dniu 5 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dr hab.  M. Delonga. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 11 stycznia 2017 r. następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341, 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2017-01-03

III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr hab. M. Delonga 9.01.2017 r. » więcej

W dniu 9 stycznia 2017 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Integracja europejska.

2017-01-03

II Politologia studia I stopnia, III Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dra P. Kucy w dniu 4.01.2017 r. » więcej

W dniu 4 stycznia 2017 r. zajęcia prowadzone przez dra P. Kucę. odbędą się wg. harmonogramu zajęć.

2017-01-03

I Politologia studia II stopnia -zajęcia z przedmiotu Historia instytucji politycznych » więcej

Zajęcia z przedmiotu Historia instytucji politycznych z dnia 4 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 5 stycznia 2017 r. na godz. 9:00-10:30 i odbędą się w s. 343.

2016-12-21

W dniu 22 grudnia 2016 r. sekretariat będzie nieczynny.

2016-12-19

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur prof. R. Grabowskiego w dniu 19.12.2016 » więcej

W dniu 19 grudnia 2016 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez prof. R. Grabowskiego.

2016-12-19

Godziny rektorskie! » więcej

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 23.12.2016 przez cały dzień oraz w dniu 2.01.2017 do godziny 12:00 zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych.

2016-12-19

I Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna » więcej

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 6 stycznia 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 12 stycznia 2017 r. na godz. 11:30-13:00 i odbędą się w s. 339.

2016-12-19

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Geografia polityczna » więcej

Zajęcia z przedmiotu Geografia polityczna z dnia 6 stycznia 2017 r. zostają przesunięte na dzień 18 stycznia 2017 r. na godz. 13:00-14:30 (wykład) oraz 14:30-16:00 (ćwiczenia) i odbędą się w s. 339.

2016-12-16

II Politologia studia I stopnia - przesunięcie zajęć prowadzonych przez dra hab. M. Delonga » więcej

Zajęcia dra hab. M. Delonga z dnia 22 grudnia 2016 r. zostają przesunięte na dzień 21 grudnia 2016 r. i odbędą się następująco: 11:30-13:00 Polityki Unii Europejskiej (wykład) s. 341 13:15-14:45 Religie i związki wyznaniowe (wykład) s. 339 15:00-16:30 Religie i związki wyznaniowe (ćwiczenia) s. 339.

2016-12-15

I Politoogia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna » więcej

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 23 grudnia 2016 r. zostaje przesunięty na dzień 19 grudnia 2016 r. na godz. 13:00-14:30 i odbędzie się w s. 339.

2016-12-13

II Politologia studia I stopnia - zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań politologicznych » więcej

Zaległe zajęcia z przedmiotu Wstęp do badań politologicznych odbędą się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w s. 346.

2016-11-24

Zmiana terminu dyżuru prof. R. Grabowskiego od dnia 28.11.2016 » więcej

Od dnia 28 listopada 2016 r. dyżur prof. Radosława Grabowskiego będzie się odbywał w poniedziałki w godz. 13:00-14:30.

2016-11-24

II Politologia studia II stopnia - zmiana terminu seminarium prof. R. Grabowskiego od dnia 28.11.2016 » więcej

Od dnia 28 listopada 2016 r. Seminarium magisterskie prof. Radosława Grabowskiego będzie się odbywać w czwartki w godz. 8:30-10:00 w p. 330.

2016-10-13

II Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramie zajęć » więcej

Od dnia 18 października 2016 r. ćwiczenia z przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne odbywać się będą w s. 344.    

Od dnia 18 października 2016 r. zajęcia z przedmiotu Finanse publiczne odbywać się będą we wtorki w s. 341 w godz. 15:00-16:30 (wykład) i 16:45-18:15 (ćwiczenia).

2016-10-06

Wykładu ogólnouczelniane - terminy i sale » więcej

Wykaz przedmiotów ogólnouczelnianych realizowanych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 wraz z terminami i godzinami zajęć znajduje się na stronie internetowej http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/23088,przedmioty-ogolnouczelnianie-w-semestrze-zimowym-roku-akademickiego-20162017-terminy-i-godziny-zajec.html