Komunikaty dla studentów

2018-10-17

II Bezpieczeństwo wewnętrzne - ćwiczenia z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka » więcej

Ćwiczenia grupy 3 z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka z dnia 18 października 2018 r. zostają przełożone na dzień 22 października 2018 r. na godz. 16:15-17:45 i odbędą się w s. 346.    

Ćwiczenia grupy 2 w dniu 22 października 2018 r. zostają przełożone na godz. 13:00-14:30 w s. 346.

2018-10-16

II Politologia studia II stopnia, I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur dra G. Pawlikowskiego w dniach 18 i 19.10.2018 r. » więcej

W dniach 18 i 19 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Grzegorza Pawlikowskiego.

2018-10-16

Dyżur dr A. Kołomycew w dniu 18.10.2018 r. » więcej

W dniu 18 października 2018 r. nie odbędzie się dyżur dr Anny Kołomycew.

2018-10-16

II Politologia studia I stopnia - zajęcia i dyżur dr M. Malczyńskiej-Biały w dniach 17-18.10.2018 r. » więcej

W dniach 17 i 18 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dr Mirę Malczyńską-Biały.

2018-10-15

II Politologia studia I stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia prof. K. Żarny w dniu 17.10.2018 r. » więcej

W dniu 17 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez prof. Krzysztofa Żarnę.

2018-10-15

II Politologia studia II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia prof. B. Wróblewskiego w dniu 18.10.2018 r. » więcej

W dniu 18 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez prof. Bartosza Wróblewskiego.

2018-10-12

I Politologia studia I stopnia - zajęcia dra P. Maja w dniu 15.10.2018 r. » więcej

W dniu 15 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia prowadzone przez dra Przemysława Maja.

2018-10-11

I Bezpieczeństwo wewnętrzne, I Politologia I i II stopnia - szkolenie w dniu 16.10.2018 r. » więcej

W dniu 16 października 2018 r. w godz. 13:00-15:15 w dużej auli w budynku A0 odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego.

W związku z powyższym zajęcia przewidziane w harmonogramie w tym czasie nie odbędą się.

2018-10-10

I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia w dniu 12.10.2018 r. » więcej

W dniu 12 października 2018 r. nie odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna prowadzone przez mgra J. Kwaśniaka.

2018-10-10

ZEBRANIE WYBORCZE STUDENTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNEGO UR » więcej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR zaprasza na ZEBRANIE WYBORCZE STUDENTÓW WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO- HISTORYCZNEGO UR, które odbędzie się w czwartek 18 października 2018 roku o godzinie 10.15 w Dużej Auli (parter w budynku A1- Rektoratu przy al. Rejtana 16c w Rzeszowie).

     W trakcie spotkania przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 1 przedstawiciela do Senatu UR oraz 3 przedstawicieli do Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego na kadencję 2016–2020.
Zgodnie z § 8 pkt 2a Regulaminu wyborczego UR w przypadku braku kworum w I terminie, po 15 minutowej przerwie przeprowadzone zostanie spotkanie wyborcze w II terminie w tym samym dniu i miejscu bez konieczności zapewniania udziału ponad połowy uprawnionych.

     dr hab. prof. UR Beata Lorens
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR

2018-10-08

Zmiany sal zajęć Politologia » więcej

II Politologia studia I stopnia    

Informujemy, że od dnia 11 października 2018 r. ćwiczenia z przedmiotu Partie polityczne i systemy partyjne odbywać się będą w s. 344

    

I Politologia studia II stopnia    

Informujemy, że od dnia 9 października 2018 r. zajęcia z przedmiotu Współczesne doktryny polityczne (wykład + ćwiczenia) odbywać się będą w s. 344.

    

II Politologia studia II stopnia    

Informujemy, że od dnia 11 października 2018 r. wykład z przedmiotu Teorie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego odbywać się będzie w s. 341.

2018-10-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - zmiana terminu zajęć gr. 3 » więcej

Informujemy, że od dnia 10 października 2018 r. ćwiczenia (grupa 3) z przedmiotu Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych odbywać się będą w czwartki w godz. 13:30-15:00 w s. 342.

2018-10-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia w dniu 8.10.2018 PILNE! » więcej

Informujemy, że w dniu 8 października 2018 r. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Kryminologia i kryminalistyka.

2018-10-04

Harmonogramy zajęć studia niestacjonarne » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć trzech pierwszych zjazdów oraz podział na grupy znajdują się w zakładce Dla studentów/Rozkład zajęć.

2018-10-04

SZKOLENIE BHP I Bezpieczeństwa wewnętrznego oraz I rok I st Politologii studia stacjonarne » więcej

Informujemy, że osoby, które nie odbyły szkolenia BHP w dniu 1.10.2018 r. mają możliwość jego odbycia w terminach i salach poniżej:    

5.10.2018 r., godz. 13:00 – s. 306 (Instytut Socjologii bud. A1),    

9.10.2018 r., godz. 13:00 – galeria lub s. 30 (bud. A2),    

12.10.2018 r., godz. 12:00 – s. 302 (Instytut Socjologii bud. A1),    

16.10.2018 r., godz. 15:15 – s. 238 (Instytut Historii bud. A1).    

Szkolenie BHP jest obowiązkowe!

2018-10-03

I rok Bezpieczeństwa wewnętrznego studia stacjonarne - zmiana w planie zajęć z Technologii informacyjnej » więcej

Nastąpiła zmiana prowadzących przedmiot Technologia informacyjna. Zajęcia poprowadzą:

Dr R. Czupryk – gr. 1,     

Mgr J. Kwaśniak – gr. 2 i 3.   

W związku z powyższym zajęcia gr. Lab. 1 już od 4 października 2018 r. zostają przeniesione na czwartek na godz. 17:30-19:00 i odbywać się będą w Instytucie Historii s. 206, bud A1.    

Zajęcia grupy Lab. 2 i 3 odbywać się będą w piątki w tych samych godzinach i sali.

2018-10-03

II rok Politologia studia I stopnia - ćwiczenia z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe » więcej

W dniu 9 października 2018 r. nie odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Religie i związki wyznaniowe.

2018-10-03

Godziny otwarcia sekretariatu w dniu 4 pażdziernika 2018 r. » więcej

W dniu 4 października 2018 r. sekretariat będzie czynny od godziny 9:30.

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.

2018-09-28

Harmonomgramy zajęć studia stacjonarne » więcej

Informujemy, że harmonogramy zajęć oraz podział na grupy studiów stacjonarnych znajdują się w zakładce Dla studentów/Rozkład zajęć.

2018-09-28

Terminarz zjadów i harmonogramy zajęć studia niestacjonarne » więcej

Informujemy, że Terminarz zjazdów studiów niestacjonarnych znajduje się w zakładce Dla studentów/Rozkład zajęć.

Szczegółowe harmonogramy na trzy pierwsze zjazdy oraz podział na grupy zostaną podane w tygodniu przed pierwszym zjazdem.

2018-09-13

Zmiana godzin pracy sekretariatu » więcej

Od dnia 13 września 2018 r. sekretariat będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:30.

2018-09-11

PILNE SZKOLENIE BHP I BW oraz I rok I st Politologia » więcej

SZKOLENIE BHP DLA STUDENTÓW ST. STACJONARNYCH

I ROKU I STOPNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ORAZ

I ROKU I STOPNIA KIERUNKU POLITOLOGIA

 

Odbędzie się 1.10.2018 r., o godz. 14:00, w sali 346 Instytutu Nauk o Polityce

2018-09-10

PILNE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla studentów I roczników kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i politologia » więcej

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE dla studentów I roczników kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i politologia, odbędzie się w dn. 27-09. br., o godz. 10:00, w Małej Auli (parter budynku A1).

2018-06-19

UWAGA CZŁONKOWIE KOŁA NAUKOWEGO HUMAN RIGHTS » więcej

W Sekretariacie/Czytelni są do odebrania zaświadczenia za uczestnictwo w kole naukowym Human Rights. 

2018-06-06

PILNE! TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 » więcej

W zakładce rozkład zajęć dostępny jest dla wszystkim roczników kierunków studiów politologia oraz bezpieczeństwo wewnętrzne TERMINARZ SESJI EGZAMINACYJNEJ w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018