Komunikaty dla studentów

2019-06-25

I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zaliczenie poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez dra M. Milczanowskiego » więcej

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów Polityka obronna państwa oraz Polityka imigracyjna i azylowa odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 w s 346.

2019-06-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne - praktyka zawodowa! » więcej

Szkolenie w sprawie organizacji studenckiej praktyki zawodowej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 10.30 w s. 346.          

Obecność jest obowiązkowa!

2019-06-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - praktyka zawodowa! » więcej

Szkolenie w sprawie organizacji studenckiej praktyki zawodowej odbędzie się w dniu 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godz. 10.30 w s. 346.         

Obecność jest obowiązkowa!

2019-06-03

Terminarze sesji egzaminacyjnej! » więcej

Informujemy, że w zakładce Rozkład zajęć znajdują się terminarze sesji egzaminacyjnej.

2019-06-03

II Bezpieczeństwo wewnętrzne - kolokwium poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym » więcej

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Zarządzanie w sektorze publicznym odbędzie się w dniu 4 lipca 2019 r. o godz. 9:00 w s. 343.

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.