Komunikaty dla studentów

2019-02-15

II Politologia studia I stopnia, II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur mgra D. Boratyna w dniach 21-22.02.2019 r. » więcej

W dniach 21-22 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez mgra Dominika Boratyna.

2019-02-15

II i III Politologia studia I stopnia, II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur prof. K. Żarny w dniach 20-22.02.2019 r. » więcej

W dniach 20-22 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez prof. Krzysztofa Żarnę.

2019-02-15

I i II Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur dra M. Milczanowskiego w dniach 18-21.02.2019 r. » więcej

W dniach 18-21 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez dra Macieja Milczanowskiego.

2019-02-15

I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia i dyżur mgra K. Piękosia w dniu 20.02.2019 r. » więcej

W dniu 20 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez mgra Karola Piękosia.

2019-02-15

Dyżur mgra D. Wicherka w dniu 21.02.2019 r. » więcej

W dniu 21 lutego 2019 r. nie odbędzie się dyżur mgra Damiana Wicherka.

2019-02-15

I II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zmiana w harmonogramie zjazdu w dniu 23.02.2019 r. » więcej

W zakładce Rozkład zajęć znajdują się aktualne harmonogramy na trzy pierwsze zjazdy wraz ze zmianą dotyczącą zajęć w dniu 23 lutego 2019 r.

2019-02-15

I Politologia studia II stopnia - zajęcia i dyżur prof. T. Koziełło w dniu 20.02.2019 r. » więcej

W dniu 20 lutego 2019 r. nie odbędą się zajęcia i dyżur prowadzone przez prof. Tomasza Koziełło.

2019-02-14

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne » więcej

Dokładny podział na grupy ćwiczeniowe wraz z wyborem przedmiotów znajduje się w zakładce Rozkład zajęć.

2019-02-13

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim studia niestacjonarne » więcej

Harmonogramy zajęć na pierwsze trzy zjazdy w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych znajdują się w zakładce Rozkład zajęć. Prosimy o bieżące śledzenie powyższej zakładki gdyż harmonogramy mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.

2019-02-07

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim studia stacjonarne » więcej

Harmonogramy zajęć w semestrze letnim na studiach stacjonarnych znajdują się w zakładce Rozkład zajęć. Prosimy o bieżące śledzenie powyższej zakładki gdyż harmonogramy mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.

2019-01-31

III Politologia studia I stopnia - egzaminy poprawkowe » więcej

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka społeczna odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11:00.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Samorząd i polityka lokalna odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 11:30.

2019-01-31

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - egzamin poprawkowy » więcej

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 10:00.

2019-01-31

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - egzamin poprawkowy » więcej

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych odbędzie się 16 lutego 2019 r. o godz. 10:00

2019-01-31

Politologia studia I stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne i niestacjonarne I stopnia - ezaminy dla osób posiadających zaliczenie warunkowe » więcej

Egzaminy dla osób posiadających zaliczenie warunkowe z przedmiotów Organizacja i zarządzanie oraz Podstawy socjologii odbędą się 14 lutego 2019 r., o godz. 11:00 w pokoju nr 332.

2019-01-22

I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia - obowiązkowe szkolenie biblioteczne! » więcej

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego online poprzez stronę https://szkoleniebur.ur.edu.pl/ i dostarczenia wydrukowanego potwierdzenia do Dziekanatu w terminie do końca pierwszego semestru tj. 17.02.2019 r.

2019-01-18

PILNE! W dniu 18-1-2019 został znaleziony pierścionek » więcej

W dniu 18-1-2019 r. w Instytucie został znaleziony pierścionek, który pozostaje do odbioru w czytelni Instytutu.

2019-01-08

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

W dniach 18 stycznia 2019 r. w godz. 8:30-9:30 oraz od 21 do 22 stycznia 2019 r. w godz. 8:30-9:30 odbędą się zapisy na Seminarium dyplomowe.         

Seminaria dyplomowe będą prowadzone z poniższej tematyki:          

- dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR – Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, bezpieczeństwo społeczne i kulturowe, formacje mundurowe, inspekcje i straże, bezpieczeństwo międzynarodowe, konflikty państw i grup państw, asymetryczne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, prawa człowieka i ich ochrona we współczesnym świecie         

- dr Anna Kołomycew – Zadania samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwo społeczności lokalnych, polityki publiczne na poziomie lokalnym, rozwój lokalny i regionalny, modele rządzenia publicznego, społeczeństwo obywatelskie, partycypacja publiczna         

- dr Przemysław Maj – Zagrożenie bezpieczeństwa jako czynnik rekonfiguracji systemów partyjnych we współczesnych państwach cywilizacji zachodniej, bezpieczeństwo jako aksjomat z perspektywy jednostki i społeczeństwa: koncepcja kołowej struktury wartości w analizie polityki, koncepcje bezpieczeństwa we współczesnej polskiej myśli politycznej         

- dr Mira Malczyńska-Biały – Nieuczciwe praktyki rynkowe a bezpieczeństwo konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów w umowach trans-granicznych , bezpieczeństwo ekonomiczne konsumentów , bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów , bezpieczeństwo konsumentów a dochodzenie roszczeń, bezpieczeństwo informacyjno-edukacyjne konsumentów, bezpieczeństwo konsumentów a digitalizacja rynku         

- dr Maciej Milczanowski – Strategia i przywództwo, bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne, psychologia konfliktu, terroryzm         

- dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. UR – Administracja publiczna (w szczególności: zadania wojewody w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojewódzkie służby, inspekcje i straże, zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa), administracja samorządu terytorialnego (w szczególności: zadania starosty powiatowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, powiatowe służby, inspekcje i straże, zarządzanie kryzysowe na poziomie powiatu), zadania samorządowej gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego         

- dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR – Służby państwowe RP odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju, siły zbrojne i polityka obronna RP, ochrona praw człowieka, naruszenia praw człowieka we współczesnym świecie, bezpieczeństwo międzynarodowe         

Informujemy, że liczba miejsc do każdego z promotorów jest ograniczona. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2019-01-04

II Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne - zapisy na Seminarium dyplomowe » więcej

W dniu 12 stycznia 2019 r. w godz. 10:15-11:15 odbędą się zapisy na Seminarium dyplomowe.         

Seminaria dyplomowe będą prowadzone z poniższej tematyki:         

- dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR – Bezpieczeństwo a inne wartości prawnie chronione,  konstytucyjne kategorie bezpieczeństwa, stany nadzwyczajne, regulacje prawne działalności służb mundurowych, miejsce służb w systemie politycznym państwa         

- dr hab. Tomasz Koziełło – Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa polskich rządów i partii politycznych, najnowsza historia polityczna, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państwa polskiego         

Informujemy, że liczba miejsc do każdego z promotorów jest ograniczona. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2019-01-02

I Politologia studia I stopnia stacjonarne - zapisy na przedmioty do wyboru » więcej

W dniu 9 stycznia 2019 r. w godz. 9:00-10:00 odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.         

Do wyboru są dwa spośród następujących przedmiotów:        

Retoryka i erystyka         

Etyka w polityce        

Podstawy socjologii        

Polityka konsumencka        

Formy demokracji        

Informujemy, że w związku z liczbą studentów na roku, zostaną uruchomione tylko dwa przedmioty z największą liczbą zapisów. W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!

2018-12-19

Stypendia socjalne/ Stypednia w zwiększonej wysokości na semestr letni 2018/2019 » więcej

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są do wypełnienia  wniosku elektronicznie (wraz z aktualnym składem rodziny) w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) i złożenia go w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego - pok. nr 29 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c) w terminie od 7.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

             

UWAGA                

● Studenci, którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:               

 - wypełniony i złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować wraz z załącznikiem 7 - (ośw. o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku, innej Uczelni) oraz załącznikiem nr 9-F -(ośw. o zakwaterowaniu) w przypadku ubiegania się o socjalne  w zwiększonej wysokości.

           

Studenci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o stypendium socjalne, ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku w semestrze zimowym i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;

          

● Studenci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:          

 - do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki – Wykaz dokumentacji (zał. nr 9)          

 

Studenci studiów niestacjonarnych  mogą złożyć wnioski w sobotę 12.01.2019 r. w godz. od 9.00 do 13.00 (Dziekanat-pokój nr 29)          

 

2018-10-03

Godziny otwarcia czytelni dla studentów studiów niestacjonarnych » więcej

Informujemy, że od dnia 6 października 2018 r. czytelnia Instytutu będzie otwarta w soboty podczas zjazdów na studiach niestacjonarnych w godzinach od 8:00 do 13:30.