12 zjazd bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne

Na wniosek studentów, zajęcia zaplanowane na 12 zjazd (2-06-2018 r.) wg. obowiązującego na stronie harmonogramu zjazdów dla tej formy studiów, zostają przeniesione na dzień 27.05. br. i będę realizowane od godz. 13:00.