Bezp. wewn. grupa III Zajęcia dr hab. A. Pawłowska, prof. UR w dn. 30-05-2018 r.

W związku z organizacją kulturaliów oraz dn. 31-05-2018 r. wolnym od zajęć dyd., zajęcia z tematu 12 (zgodnie z sylabusem przedmiotu ADMINISTRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄD TERYTORIALNY) zostaną zrealizowane w dn. 30-05-2018 r. w godz. 13:15-14:45.