Bezpieczeństwo wewn. studia niestacjonarne

Studenci studiów niestacjonarnych, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: Informujemy, że wykaz studentów z podziałem na grupy obowiązujący w semestrze zimowym roku ak. 2017/2018 wykazany jest na listach zawieszonych na drzwiach sekretariatu Instytutu - p. 325.