Bezpieczeństwo wewn. studia stacjonarne - zajęcia z Translatorium

Zajęcia  z przedmiotu Translatorium prowadzone z dr A. Kolomycew odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w piątek 27.10. br.