Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok , oceny z zaliczenia -zwalczanie terroryzmu

Oceny z przedmioty zwalczanie terroryzmu znajdują sie do wglądu w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce.