BW - Zajęcia mgr M. Skiba w dn. 9-05-2018 r.

W dniu 9-05-2018 r. odbędą się zaległe zajęcia prowadzone z M. Skibą od godz.15:45 (kolejność zajęć w grupach zgodna z kolejnością zajęć realizowanych z tego przedmiotu we wtorek).