BW studia niestacjonarne 10.03. br zajęcia dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

W dniu 10.03. br zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć na kierunku BW st. nst z przedmiotu Warsztaty Praw Człowieka nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie 12.05. br. od godz 12:45.