Decyzje o stypendiach dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych!

Przypominamy, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi (w/w informacja dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019). Więcej w aktualnościach na stronie internetowej http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/aktualnosci/decyzje-o-stypendiach-dla-studentow-studiow-stacjonarnych-i-niestacjonarnych%21-235