Dodatkowe zajęcia prof. M. Delong

W dniu 12.04.2018 r. odbędą się dodatkowe zajęcia z przedmiotu SEMINARIUM MAGISTERSKIE w godz. 11:30-14:30.