Dodatkowe zajęcia z przedm. Organizacje międzynarodowe - dr hab. M. Delong, prof. UR

W dn. 30-05-2018 r. odbędą się dodatkowe zajęcia z przedm. Organizacje międzynarodowe - dr hab. M. Delong, prof. UR, w godz. 9.45-11.15.