Dyżur dr D. Szczepańskiego w dn. 11.10.2017 r.

W dniu 11.10.2017 r. dyżur dr D. Szczepańskiego nie odbędzie się.