Dyżur dra hab. M. Delonga

Dyżur dra hab. M. Delonga z dnia 13 lutego 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 14 lutego 2017 r. na godz. 8:30.