Dyżury pracowników Instytutu w zimowej sesji egz.

Dyżury pracowników Instytutu w zimowej sesji egz. r. ak. 2017/2018 dostępne w zakładce http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/dyzury-pracownikow.