Egzaminy poprawkowe terminarz - Administracja publiczna i samorząd terytorialny dr hab. A. Pawłowska, prof. UR

Egzaminy w poprawkowej sesji  Administracja publiczna i samorząd terytorialny dr hab. A. Pawłowska, prof. UR:  dla studentów studiów stacjonarnych: 14.09, godz. 15:00; dla studentów studiów niestacjonarnych - 15.09, godz. 10:00.