Egzaminy poprawkowe terminarz - Organizacja i Zarządzanie oraz Podstawy socjologii dr K. Cwynar

Egzaminy w poprawkowej sesji: 13.09.2018 - godz. 9.00 - Organizacja i Zarządzanie - I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne oraz II rok Politologia stacjonarne 16.09.2018 - godz. 8.00 - Podstawy socjologii - I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne NIEstacjonarne 16.09.2018 - godz. 10.00 - Organizacja i Zarządzanie - I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne NIEstacjonarne 17.09.2018 - godz. 9.00 - Podstawy Socjologii - I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne