Godziny pracy sekretariatu w dn. 29-08-2018

W dn. 29-08-2018 sekretariat Instytytu będzie otwarty w godz. 8:00-14:00.