Godziny rektorskie w dniach 2017-10-26, 2017-11-02 i 2017-11-03

Informujemy, iż na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 26.10.2017 r. do godziny 10:00 ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I roku I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W dniu 2 oraz 3 listopada 2017 r. ustalone zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/28159,godziny-rektorskie-w-dniach-2017-10-26-2017-11-02-i-2017-11-03.html