Godziny rektorskie w dniach 25-26 maja br. Szczegóły w rozwinięciu komunikatu.

Na wniosek Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego w dniu 25.05.2017 od godziny 10:00 oraz w dniu 26.05.2017 zostały ustalone godziny wolne od zajęć dydaktycznych (godziny rektorskie) dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.