I Bezpieczeństwo wewnętrzne - zajęcia w dniu 12.10.2018 r.

W dniu 12 października 2018 r. nie odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna prowadzone przez mgra J. Kwaśniaka.