I Bezpieczeństwo wewnętrzne, I Politologia I i II stopnia - szkolenie w dniu 16.10.2018 r.

W dniu 16 października 2018 r. w godz. 13:00-15:15 w dużej auli w budynku A0 odbędzie się szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta organizowane przez Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego. W związku z powyższym zajęcia przewidziane w harmonogramie w tym czasie nie odbędą się.