I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - Bezpieczeństwo konsumentów

W dniu 27 kwietnia 2019 r. o godz. 16:15 w s. 346 odbędzie się kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Bezpieczeństwo konsumentów.