I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych odbędzie się 16 lutego 2019 r. o godz. 10:00