I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zaliczenie z przedmiotu Polityka obronna państwa

Zaliczenie z przedmiotu Polityka obronna państwa odbędzie się w dniu 23 czerwca 2019 r. o godz. 9:00.