I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia niestacjonarne - zapisy na zajęcia!

W dniu 11 maja 2019 r. w godz. 8:00-13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru trzeciego.         Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:        Zarządzanie kryzysowe        Bezpieczeństwo publiczne        3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze trzecim:         Finanse publiczne         Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne         Bezpieczeństwo międzynarodowe        Międzynarodowe prawo humanitarne        oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze czwartym:        Problemy narodowościowe w Europie        Polityka imigracyjna i azylowa        Bezpieczeństwo informatyczne        Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni         Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności wynosi 15 osób, a przedmiotów wybieralnych – 20 osób.        W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!         Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia