I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczności lokalnych odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godz. 10:00.