I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne - zapisy na zajęcia!

W dniu 8 maja 2019 r. od godz. 10:30 do 10 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru trzeciego.         Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:        Zarządzanie kryzysowe         Bezpieczeństwo publiczne        3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze trzecim:         Finanse publiczne         Bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne        Bezpieczeństwo międzynarodowe        Międzynarodowe prawo humanitarne        oraz 3 przedmioty z 4 poniższych w semestrze czwartym:         Problemy narodowościowe w Europie        Polityka imigracyjna i azylowa        Bezpieczeństwo informatyczne        Zwalczanie przestępczości w cyberprzestrzeni         Informujemy, że minimalna liczba osób do uruchomienia specjalności wynosi 15 osób, a przedmiotów wybieralnych – 20 osób.        W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!        Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia