I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne - egzamin poprawkowy z przedmiotu Zwalczanie przestępczości

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Zwalczanie przestępczości odbędzie się w dniu 6 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w s. 346.