I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne, I Politologia studia I i II stopnia - obowiązkowe szkolenie biblioteczne!

Przypominamy o obowiązkowym odbyciu szkolenia bibliotecznego online poprzez stronę https://szkoleniebur.ur.edu.pl/ i dostarczenia wydrukowanego potwierdzenia do Dziekanatu w terminie do końca pierwszego semestru tj. 17.02.2019 r.