I i III Politologia studia I stopnia - zajęcia prowadzone przez dr M. Malczyńską - Biały

W dniu 29 marca 2017 r. zajęcia prowadzone wg. harmonogramu zajęć przez dr M. Malczyńską - Biały nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione wg. następującego porządku: 3 kwietnia 2017 r. III Politologia studia I stopnia - wykład 11:30-13:00, ćwiczenia 13:00-14:30, sala 343 5 kwietnia 2017 r. I Politologia studia I stopnia - zajęcia w godz.14:45-16:15, sala 343