I Politologia I st. 19.03. br zajęcia dr hab. Radosław Grabowski, prof. UR

W dniu 19.03. br zajęcia prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć z przedmiotu System polityczny Rzeczpospolitej Polskiej nie odbędą się. Zostaną odrobione w terminie 21.03. br. od godz 11:30, s. 341.