I Politologia studia I i II stopnia, I Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne i niestacjonarne - zapisy na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze zimowym!

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane  na semestr zimowy odbędą się w dniach  od 09.09.2019 r.  do  22.09. 2019 r. w informatycznym systemie zarządzania uczelnią.           Informacje odnośnie oferty przedmiotów znajdują się na stronie http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-rekrutacji-i-toku-studiow/aktualnosci/przedmioty-ogolnouczelniane/rok-akademicki-2019-2020/semestr-zimowy