I Politologia studia I stopnia - wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna

Wykład z przedmiotu Najnowsza historia polityczna z dnia 6 stycznia 2017 r. zostaje przesunięty na dzień 12 stycznia 2017 r. na godz. 11:30-13:00 i odbędą się w s. 339.