I Politologia studia I stopnia - zajęcia prof. S. Rejman

W dniu 14 marca 2017 r. zostaną odrobione zajęcia z terminu 5 kwietnia 2017 r. prowadzone przez prof. S. Rejman.