I Politologia studia I stopnia - zapisy na zajęcia!

W dniu 6 maja 2019 r. od godz. 9:00 do 8 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności i przedmioty do wyboru, które będą realizowane od semestru trzeciego.          Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:          Dziennikarstwo polityczne         Zarządzanie w sektorze publicznym         Bezpieczeństwo państwa          oraz 2 przedmioty z 7 poniższych:          Społeczeństwo obywatelskie         Procesy migracyjne we współczesnym świecie          Religie i związki wyznaniowe         Dylematy współczesnego świata         Geografia polityczna         Międzynarodowa ochrona praw człowieka          Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego         Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostanie uruchomiona jedna specjalność i dwa przedmioty do wyboru z największą liczbą zapisów.         W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!          Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia