I Politologia studia I stopnia - zmiany w harmonogramach

Nastąpiła zmiana w harmonogramie zajęć I Politologia studia I stopnia - przeniesienie zajęć z przdmiotu System polityczny RP.