I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Filozofia i etyka polityki - PILNE!

Zajęcia z Filozofii i etyki polityki będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w środy w godz. 8:00-9:30 (zmiana inf. uzgodniona z Prof. Stasi).