I Politologia studia II stopnia - zajęcia z przedmiotu Filozofia i etyka polityki

W dniu 29-11-2017 r. zajęcia z Filozofii i etyki polityki (ćw.) odbędą się wyjątkowo w godz. 8:30-10:00. Następnie zgodnie z harmonogramem zajęć tj. w środy w godz. 9:45-11:15.