I Politologia studia II stopnia - zapisy na zajęcia!

W dniu 6 maja 2019 r. od godz. 11:00 do 8 maja 2019 r. do godz. 13:00 w Sekretariacie odbędą się zapisy na specjalności, które będą realizowane od semestru trzeciego.        Do wyboru jest jedna specjalność z poniższych:       Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym       Polityka bezpieczeństwa       Polityka informacyjna       Z uwagi na liczbę osób na roku informujemy, że zostanie uruchomiona jedna specjalność z największą liczbą zapisów.       W przypadku niezapisania się w powyższym terminie zapis zostanie dokonany odgórnie!       Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu semestru drugiego w systemie WU odbywać się będą zapisy na Wykłady ogólnouczelniane realizowane w semestrze trzecim. Prosimy o śledzenie strony internetowej http://www.ur.edu.pl/studenci/ogloszenia