I Politologia studia II stopnia - zmiana harmonogramu zajęć!

Informujemy, że od dnia 14 listopada 2018 r. następuje zmiana harmonogramu wynikająca z zaplanowania zajęć z przedmiotu Filozofia i etyka polityki.     Wykład z powyższego przedmiotu od dnia 14.11.2018 r. odbywać się będzie w środy o godz. 8:15-9:45 w s. 343. Dodatkowo jednorazowy wykład odbędzie się także w dniu 9.01.2019 r. w godz. 9:45-11:15 w s. 339.     Ćwiczenia odbywać się będą od dnia 16.11.2018 r. w piątki w godz. 8:15-9:45 w s. 339.     Nowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/rozklad-zajec